ภาพบรรยากาศ Workshop RP : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บริษัทแอพพลิแคดจำกัด สนับสนุนการศึกษาเปิดให้ คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าเยี่ยมชม เทคโนโลยีเครื่องพิมพ์ชิ้นงานต้นแบบสามมิติ โดยมีผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการทำงานของเครื่องพิมพ์ชิ้นงานต้นแบบสามมิติแบบใกล้ชิด เพื่อนำไปประยุกต์การใช้ในงานออกแบบและสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักศึกษา งานนี้ต้องขอขอบพระคุณทาง อาจารย์กัลยา โกวิทวิสิทธิ์ ผู้ที่ริเริ่มโครงการนี้ขึ้นมา ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่ 13 มิถุนายน 2557 ณ Showroom 3D Printer ของบริษัท แอพพลิแคด จำกัด

Workshop RP Workshop RPWorkshop RP Workshop RP