3D Printing นวัตกรรมพลิกชีวิต

by admin 0 Comments

3D Printer

ปัจจุบันเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ (3D Printing) ได้พัฒนาให้งานพิมพ์มีรูปแบบใกล้เคียงกับต้นแบบหรือของจริงมากขึ้น การพัฒนาเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ ที่ก้าวกระโดดในระยะหลัง เพื่อสนองความต้องการเฉพาะของผู้ใช้งานไม่เพียงแต่ให้ประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมงานออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่กำลังขยายไปสู่ทางเลือกในการพัฒนาวิทยาการด้านต่างๆ ซึ่งก็รวมถึงด้านการแพทย์ด้วย ดังจะเห็นได้จากการนำ 3D Printer เข้าไปใช้ในการช่วยทำชิ้นส่วนทดแทนของร่างกายมนุษย์ ซึ่งสามารถช่วยผลิตได้ตามแต่ละขนาด และรูปแบบเฉพาะของแต่ละบุคคล

 “Magic Arms” ของหนูน้อยเอ็มม่า

“Magic Arms” ของหนูน้อยเอ็มม่า ค้นคว้าและพัฒนาโดยทีมแพทย์และนักวิจัย Nemours/Alfred I. DuPont Hospital for Children สหรัฐอเมริกา (เพิ่มเติม: www.stratasys.com/resources/case-studies/medical/nemours )

ทันตกรรมที่ผลิตโดย 3D Printer

ใบหน้าเทียมของ อีริค มอเกอร์ ผู้สูญเสียใบหน้าในการผ่าตัดรักษาโรคมะเร็ง

ทันตกรรมที่ผลิตโดย 3D Printer

ทันตกรรมที่ผลิตโดย 3D Printer ( www.stratasys.com )

สร้างหลอดเลือดเทียมด้วยการพิมพ์

ล่าสุดเหล่านักวิทยาศาสตร์จาก 4 สถาบัน อันได้แก่ University of Sydney, Harvard, Stanford และ MIT ก็สามารถหาทางสร้างหลอดเลือดเทียมด้วยการพิมพ์เป็นผลสำเร็จ

3D Printer

ในความเป็นจริงแล้ว เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ ยังมีคุณประโยชน์อื่นๆอีกมากมาย และยังคงมีการพัฒนาต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยั้ง หากสนใจสามารถเข้าไปชมรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.siam3dprinter.com ไม่แน่!! คุณอาจตะลึงกับความล้ำของเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ ที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันชนิดที่คุณเองก็อาจคาดไม่ถึงก็เป็นได้