5 เหตุผลโดนใจ ทำไมคุณถึงต้องเลือกใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์

by admin 0 Comments

กว่า 2 ทศวรรษมาแล้วที่การสร้างชิ้นงานต้นแบบชนิดเร่งด่วน หรือ Rapid prototype (RP) ได้กลายมาเป็นนวัตกรรมที่นำความเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่มาสู่ทั้งนักออกแบบ วิศวกร และอุตสาหกรรมกรผลิต เมื่อความต้องการที่จะประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายคือปัจจัยแรกๆที่ผลัดกันให้ เทคโนโลยีการพิมพ์แบบ 3 มิติ หรือ 3D Printing เข้ามามีบทบาทในวงจรของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บทความชิ้นนี้จึงจะพาท่านไปสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้งานจริงในหลายภาคส่วนหลากธุรกิจ ว่าเหตุใดพวกเขาเลือกที่จะลงทุนกับเทคโนโลยีนี้ รวมไปถึงเหตุผลสำคัญ 5 ประการที่ตัดสินใจนำ 3D Printing มาบูรณาการให้เข้ากับวงจรผลิตภัณฑ์ 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.applicadthai.com/top-five-reasons