Category Archives

171 Articles

เชิญพบกันที่งาน SUBCON Thailand 2014

by admin 0 Comments

1 ปี มี 1 ครั้ง กับงานแสดงอุตสาหกรรมการผลิต รวบรวมผู้ผลิตและผู้ซื้อชิ้นส่วนชั้นนำจากอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แอพพลิแคด ก็ไม่พลาดที่จะนำเสนอเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตกับเทคโนโลยีล่าสุดของ Stratasys ผู้นําเครื่องพิมพ์สามมิติระดับโลก เพื่อช่วยกระบวนการผลิตและออกแบบของอุตสาหกรรมหลักของไทย อาทิ งานชิ้นสวนยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ พลาสติก แม่พิมพ์และตัวอย่างชิ้นงานต้นแบบ พร้อมกิจกรรมในงาน Subcon Thailand 2014 @ BITEC Bangna วันที่ 15-17 พฤษภาคม 2557 เวลา 10.00 – 19.00 น. พบกันได้ที่ Booth j509, j511

Subcon Thailand 013D Printer