งานสัมมนาทางเลือกใหม่ของการสร้าง Tooling เพื่อการผลิต

by admin 0 Comments

เริ่มแล้วค่ะ Alternative Tooling @ TGI
งานสัมมนาทางเลือกใหม่ของการสร้าง Tooling เพื่อการผลิต

11204392_984181298343420_5694715646810249108_n 12376631_984181258343424_8506318156421598044_n 12439442_984181261676757_2768238291557837096_n 12920396_984181265010090_6833652653538004166_n