Tag Archives

One Article

Bocusini 3D Printing เพื่อให้สนุกกับการสร้างสรรค์อาหารได้มากยิ่งขึ้น

by admin 0 Comments

โครงการระดมทุน Bocusini นับว่าครั้งแรกกับการนำเทคโนโลยี 3D Printing เข้ามาใช้ในวงการอาหาร ด้วยผ่านเว็บไซต์ Kickstarter เพื่อให้สนุกกับการทำอาหารได้มากยิ่งขึ้นและเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการสร้างสรรค์การตกแต่งอาหารที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

เครื่องพิมพ์สามมิติ Bocusini มีขนาดเล็กสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย ทำงานผ่านระบบ WiFi ร่วมกับแอพพลิเคชั่นที่มีฟังก์ชั่นพิมพ์วัตถุในรูปทรงที่หลากหลายตามที่ต้องการ และบรรจุหลอดอาหารได้ครั้งละ 1 หลอด

สำหรับอาหารที่บรรจุอยู่ในหลอดขนาด 60 ml. มีปริมาณ 100 กรัม เป็นอาหารสังเคราะห์ชนิดพิเศษมีความเข้มข้นสูง ทำให้สามารถพิมพ์อาหารรูปทรงต่างๆได้ ผู้ที่สนใจ เครื่องพิมพ์สามมิติ Bocusiniสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.kickstarter.com/bocusini