Tag Archives

One Article

แพทย์ไทยสำเร็จ ผ่าตัดเนื้องอกกระดูกใช้กระดูกไทเทเนียมรายแรกของโลก

by admin 0 Comments
แพทย์ไทยสำเร็จ ผ่าตัดเนื้องอกกระดูกใช้กระดูกไทเทเนียมรายแรกของโลก

รพ.พระมงกุฎฯ 26 ม.ค.-รพ.พระมงกุฎฯ กรมแพทย์ทหารบก จับมือคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิจัยสำเร็จ การผ่าตัดเนื้องอกกระดูกโดยใช้กระดูกไทเทเนียมเป็นรายแรกของโลก

ทีมงานวิจัย ประกอบด้วย พ.อ.รศ.นพ.สุพิชัย เจริญวารีกุล ผู้อำนวยการกองออโธปิดิกส์,พ.อ.รศ.นพ.ทิพชาติ บุณยรัตพันธุ์ หัวหน้าหน่วยเนื้องอกกระดูก นายเชษฐา พันธ์เครือบุตร หน่วยปฏิบัติการวิจัยนวกรรมโลหะภาควิชาวิศวกรรมโลหการคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยความสำเร็จของการผ่าตัดครั้งนี้ทำในผู้ป่วยหญิงอายุ 37 ปีที่กระดูกนิ้วหัวแม่มือถูกทำลายโดยเนื้องอกกระดูกชนิดไจแอนท์เซลล์ทูเมอร์(giant cell tumor)

ขั้นตอนการรักษาเริ่มจากทำการผ่าตัดเอากระดูกนิ้วหัวแม่มือที่เป็นเนื้องอกออก ทั้งชิ้น และผ่าตัดใส่กระดูกเทียมไทเทเนียมจากการพิมพ์ 3 มิติ (3D printing)ที่สร้างขึ้นโดยภาควิชาวิศวกรรมโลหการ คณะวิศวกรรม ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทดแทนกระดูกที่ถูกตัดออกไปโดยใช้กระดูกปกติ ด้านตรงข้ามเป็นแม่แบบในการผลิต( mirror image) ผ่าน ขั้นตอนการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติ จากนั้นใช้เทคนิควิธีพิเศษเย็บเอ็นติดกับกระดูกเทียมไทยเทเนี่ยมเพื่อยึดกระดูกเทียมให้เข้าที่ หลังผ่าตัด 4 เดือนพบผู้ป่วยมีอาการเหมือนปกติสามารถขยับนิ้วหัวแม่มือได้ดีไม่พบปัญหาแทรกซ้อนจากการผ่าตัดแต่อย่างใด

กระดูกไทเทเนียมสามารถเข้ากับร่างกายผู้ป่วยได้เป็นอย่างดีสำหรับข้อดีของกระดูกเทียมไทเทเนี่ยมที่ได้จากขบวนการสามมิติปริ้นติ้ง (3D ปริ้นติ้ง)คือมีขนาดและรูปร่างเหมือนกระดูกปกติของผู้ป่วยคนนั้นๆ ทุกประการสามารถผลิตสำหรับใช้เฉพาะบุคคลเข้ากับสรีระกระดูกเหมือนกระดูกเดิมของผู้ป่วย มีน้ำหนักเบาแข็งแรงทนทานปลอดภัยสูง ผลิตได้ในไทยราคาประหยัดสามารถใช้ทดแทนกระดูกในตำแหน่งที่ไม่สามารถหาวัสดุอื่นมาทดแทนได้ มีประโยชน์ใช้ใส่ทดแทนกระดูกที่ถูกทำลายเสียหายจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น เนื้องอกกระดูกกระดูก หรืออุบัติเหตุ เป็นต้น กระบวนการผลิตใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ นับเป็นความก้าวหน้างานวิจัยทางแพทย์ของไทยระดับนานาชาติสามารถนำไปต่อยอดใช้ในผู้ป่วยรายอื่นๆ คณะผู้ วิจัยอยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจดสิทธิบัตรและส่งรายงานในวารสารต่างประเทศ.-สำนักข่าวไทย

 

Cr.tnamcot.com