Tag Archives

3 Articles

ภาพบรรยากาศ : ยกระดับการออกแบบ 3 มิติ สำหรับภาคการศึกษา

by admin 0 Comments

ยกระดับการออกแบบ 3 มิติ สำหรับภาคการศึกษาใน SolidWorks & 3D Printer in Education 2015

บริษัท แอพพลิแคด จำกัด ผู้นำด้านการจัดจำหน่ายซอฟต์แวร์โซลูชั่นเพื่องานออกแบบ 3D ทางด้านอุตสาหกรรม และผู้จัดจำหน่ายนวัตกรรมที่ทันสมัยอย่าง 3D Printer จัดงาน “SolidWorks & 3D Printer in Education 2015” เปิดโลกนวัตกรรมการออกแบบ 3 มิติ สำหรับภาคการศึกษา เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 ณ ห้อง TULIP โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

เปิดโลกนวัตกรรมการออกแบบ 3 มิติ สำหรับภาคการศึกษา ในงาน “SolidWorks & 3D Printer in Education 2015” งานสัมมนาแนะนำหลักสูตรมาตรฐานสำหรับการใช้ซอฟต์แวร์ด้านการออกแบบ 3 มิติ และ 3D Printer จากต่างประเทศ โดยวัตถุประสงค์ในการจัดสัมมนาในครั้งนี้เพื่อให้ความรู้ในเรื่องทิศทางแนวโน้มด้านเทคโนโลยีทางวิศวกรรมในปัจจุบัน ตลอดจนอนาคต ทั้งยังจะได้ทราบถึงมุมมองของภาคธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างบุคลากรที่เป็นกำลังสำคัญในด้านการผลิตให้ได้ตรงใจภาคอุตสาหกรรมต่อไป

ภายในงานจัดให้มีการเสวนาหัวข้อ “ผลิตวิศวกรอย่างไรให้ถูกใจภาคอุตสาหกรรม” โดยรับฟังถึงความต้องการบุคลากรภาคการผลิตจากประสบการณ์จริงของผู้ประกอบการ ดังนี้

1. ประภาส ตั้งอดุลย์รัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอพพลิแคด จำกัด

2. คุณนรากร ราชพลสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)

3. คุณบูรพา ธีระโรจนารัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และจักรกลการเกษตร บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

4. คุณพิพัฒน์ ศรีธรรมรงค์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท ทองไชยอุตสาหกรรม จำกัด

ซึ่งการเสวนาในครั้งนี้เพื่อใช้เป็นยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมของประเทศ โดยมีเป้าหมายด้านการศึกษา ยกระดับคุณภาพ และขับเคลื่อนหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ โดยรับฟังแนวทางการกำหนดหลักสูตรมาตรฐานจาก SolidWorks พร้อมแจกฟรีหลักสูตรต้นแบบ และสื่อการเรียนการสอน อีกทั้งยังมีการนำเสนอการประยุกต์ใช้ SolidWorks Simulation กับการเรียนการสอน CAE และยังพบกับ 3D Printer นวัตกรรมใหม่สำหรับการศึกษา พร้อมสัมผัสกับ Workshop 3D Printing ที่จะได้เรียนรู้ถึงกระบวนการทำงานตั้งแต่ต้นจนจบเป็นชิ้นงาน โดยมี คณาจารย์ และผู้เกี่ยวข้องกับวงการการศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้

ยกระดับการออกแบบ 3 มิติ สำหรับภาคการศึกษาใน SolidWorks & 3D Printer in Education 2015 ยกระดับการออกแบบ 3 มิติ สำหรับภาคการศึกษาใน SolidWorks & 3D Printer in Education 2015 ยกระดับการออกแบบ 3 มิติ สำหรับภาคการศึกษาใน SolidWorks & 3D Printer in Education 2015 ยกระดับการออกแบบ 3 มิติ สำหรับภาคการศึกษาใน SolidWorks & 3D Printer in Education 2015ยกระดับการออกแบบ 3 มิติ สำหรับภาคการศึกษาใน SolidWorks & 3D Printer in Education 2015 ยกระดับการออกแบบ 3 มิติ สำหรับภาคการศึกษาใน SolidWorks & 3D Printer in Education 2015ยกระดับการออกแบบ 3 มิติ สำหรับภาคการศึกษาใน SolidWorks & 3D Printer in Education 2015 ยกระดับการออกแบบ 3 มิติ สำหรับภาคการศึกษาใน SolidWorks & 3D Printer in Education 2015 ยกระดับการออกแบบ 3 มิติ สำหรับภาคการศึกษาใน SolidWorks & 3D Printer in Education 2015 ยกระดับการออกแบบ 3 มิติ สำหรับภาคการศึกษาใน SolidWorks & 3D Printer in Education 2015ยกระดับการออกแบบ 3 มิติ สำหรับภาคการศึกษาใน SolidWorks & 3D Printer in Education 2015 ยกระดับการออกแบบ 3 มิติ สำหรับภาคการศึกษาใน SolidWorks & 3D Printer in Education 2015 ยกระดับการออกแบบ 3 มิติ สำหรับภาคการศึกษาใน SolidWorks & 3D Printer in Education 2015ยกระดับการออกแบบ 3 มิติ สำหรับภาคการศึกษาใน SolidWorks & 3D Printer in Education 2015 ยกระดับการออกแบบ 3 มิติ สำหรับภาคการศึกษาใน SolidWorks & 3D Printer in Education 2015 ยกระดับการออกแบบ 3 มิติ สำหรับภาคการศึกษาใน SolidWorks & 3D Printer in Education 2015 ยกระดับการออกแบบ 3 มิติ สำหรับภาคการศึกษาใน SolidWorks & 3D Printer in Education 2015ยกระดับการออกแบบ 3 มิติ สำหรับภาคการศึกษาใน SolidWorks & 3D Printer in Education 2015 ยกระดับการออกแบบ 3 มิติ สำหรับภาคการศึกษาใน SolidWorks & 3D Printer in Education 2015 ยกระดับการออกแบบ 3 มิติ สำหรับภาคการศึกษาใน SolidWorks & 3D Printer in Education 2015 ยกระดับการออกแบบ 3 มิติ สำหรับภาคการศึกษาใน SolidWorks & 3D Printer in Education 2015ยกระดับการออกแบบ 3 มิติ สำหรับภาคการศึกษาใน SolidWorks & 3D Printer in Education 2015 ยกระดับการออกแบบ 3 มิติ สำหรับภาคการศึกษาใน SolidWorks & 3D Printer in Education 2015 ยกระดับการออกแบบ 3 มิติ สำหรับภาคการศึกษาใน SolidWorks & 3D Printer in Education 2015 ยกระดับการออกแบบ 3 มิติ สำหรับภาคการศึกษาใน SolidWorks & 3D Printer in Education 2015

ทรวดทรงที่ซับซ้อน เทคโนโลยี 3D Printer

by admin 0 Comments

วงปลายๆ ปีอย่างเดือนธันวาคมนี้เองเป็นช่วงที่เราๆ ท่านๆ ทั้งหลายต่างจัดเตรียมใช้จ่ายซื้อสินค้าอย่างของขวัญของฝาก หรืออาจเป็นทริปเที่ยวต่างประเทศที่ไปกันแบบครอบครัว แต่หนึ่งในสินค้าที่ทำยอดขายได้ดีแถบจะทุกปีนั้นก็คือ “รถยนต์” ผมเองก็ตั้งข้อสังเกตมาหลายปีอยู่ว่าทำไมยอดขายรถถึงสูงมากในช่วงปลายปีถึงต้นปี แม้กระทั้งบางปีที่หลายคนบอกว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดี แต่ยอดขายรถยนต์ก็ไม่เคยต่ำกว่า 50% ของเป้า เช่นเดียวกับงาน Motor Expo ที่เพิ่งผ่านมา ที่ผู้จัดตั้งเป้าว่าน่าจะมียอดประมาณ 45,000 คัน แม้ยอดที่จองรถยนต์หลังจบงานจะทำได้เพียง 42,254 คัน แต่ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ไม่ขี้เหร่เลยนะครับ ส่วนหนึ่งขององค์ประกอบสำคัญที่ทำให้อุตสาหกรรมรถยนต์เป็นอุตสาหกรรมที่ไม่เคยตกต่ำเลยนั้น เป็นเพราะว่าได้รับการสนับสนุนจากหลายๆ ฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เนื่องจากธุรกิจรถยนต์เปรียบเสมือนแกนกลางของธุรกิจอีกหลายธุรกิจ เช่น อุตสาหกรรมหล่อเหล็ก, อุตสาหกรรมชิ้นส่วนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิค, อุตสาหกรรมยาง, อุตสาหกรรมพลาสติก ซึ่งรวมๆ กันจนเกิดเป็นห่วงโซ่อุปทานอย่างเช่น

       บริษัท Ichikoh Industries Ltd. ผู้ผลิตชิ้นส่วนชุดโคมไฟและกระจกมองข้างให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ชั้นนำในประเทศญี่ปุ่นด้วยฐานลูกค้าที่ทั่วโลก เพราะเหตุที่ต้องรองรับลูกค้าทั่วโลกนี่เองทำให้ Ichikoh Industries Ltd. ต้องอยู่ภายใต้แรงกดดันจากลูกค้าที่มีความต้องการ Design ที่ซับซ้อนขึ้นและเวลาที่เร็วยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันก็ต้องควบคุมต้นทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไว้เช่นกัน

Ichikoh Industries

       และด้วยเหตุนี้เองทาง Ichikoh Industries Ltd. จึงได้ตัดสินใจลงทุนเกี่ยวกับเทคโนโลยีการทำชิ้นงานต้นแบบ เมื่อปี 2007 อย่างจริงจัง ทำให้ต้องการมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมานั้นจะสามารถผลิตออกมาได้อย่างถูกต้องและป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการผลิต

       “ความหลากหลายของการออกแบบไฟหน้าและผลิตภัณฑ์กระจกของเรา จำเป็นต้องตรวจสอบอย่างละเอียด กับผลิตภัณฑ์ที่เชื่อถือได้”

       “การที่ไม่มีการทำชิ้นงานต้นแบบก่อน ทำให้เราพบกับปัญหาเรื่องการแก้แม่พิมพ์อย่างซ้ำไปซ้ำมา เพราะการออกแบบของเรามีปัญหา”

        Naohisa Akiyama (หัวหน้าทีมวิศวกรออกแบบและพัฒนา Ichikoh Industries Ltd. สำนักงานใหญ่)

       Ichikoh ได้ประเมินความต้องด้านการทำชิ้นงานต้นแบบโดยคิดจากความต้องการเรื่องของ ค่าความแม่นยำ, วัสดุและพื้นผิวสัมผัส, ค่าใช้จ่ายและกระบวนการการทำงาน ซึ่งทั้งหมดที่ต้องการถูกรวมอยู่ในเครื่อง Objet Eden500v เพียงเครื่องเดียว

Objet Eden500vObjet Eden500v

       “Objet Eden500v เหนือกว่าการทำต้นแบบอย่างที่เคยทำตรงที่ ไม่ว่าจะเป็นจุดที่ซับซ่อน, ส่วนโค้ง หรือรูปทรงที่ประหลาด มันก็สามารถทำให้เราได้ในขั้นตอนเดียว”

 

       ด้วยเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์อย่างครบถ้วนนี้เองทำให้ Ichikoh Industries สามารถลดปัญหาซ้ำซ้อนอย่างที่เคยเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งเรื่องการแก้ไขแม่พิมพ์, การล่าช้าในการยืนยันแบบ, การนำเสนองานต่อลูกค้าที่เร็วขึ้น

Objet Eden500v

       ถ้ามองกันดีๆ เราจะเห็นว่าอุตสาหกรรมปัจจุบันนี้ไม่ได้เป็นแค่การผลิตของออกขายที่เน้นปริมาณเป็นตัวตั้งอีกต่อไป แต่หากเป็นการผสมผสานกันระหว่างหว่างงานศิลปะและวิศวกรรมจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดึงดูดความต้องการจากผู้บริโภค ด้วยเหตุนี้เองงานออกแบบจึงมีความยากมากขึ้น และต้องใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วย เพื่อลดข้อจำกัดแบบเดิมๆ

สวัสดี
บทความโดย ชัยวัฒน์ พฤฒิพงศ์พิบูลย์