Tag Archives

4 Articles

นมบูดมั้ย? ตรวจสอบได้ด้วยฝาขวดอัจฉริยะจาก 3D Printer

by admin 0 Comments

spoiltmilk-970-80-640x360

ถือว่ากำลังเป็นกระแสที่มาแรงเอามากๆ ในขณะนี้เลยนะครับสำหรับเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ หรือที่เรามันจะได้ยินการบ่อยๆ ว่า 3D Printing นั่นเอง ซึ่งที่ผ่านมา Maker หลายๆ คนก็ได้นำเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้ไปประดิษฐ์เป็นต้นแบบ, ข้าวของเครื่องใช้ขนาดเล็กมากๆ หรือจะเป็นบ้านเป็นตึกก็สามารถทำได้ เช่นเดียวกับเหล่า Maker จาก University of California Berkeley ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้ร่วมมือกับ National Chiao Tung University จากประเทศไต้หวันได้พัฒนา “ฝาของกล่องนมอัจฉริยะ” ที่ตัวฝาพิมพ์ด้วย 3D Printer และมีการนำชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ไปฝังไว้ในฝาขวดนม เช่นขดลวดเหนี่ยวนำ, ตัวต้านทาน และตัวเก็บประจุ เป็นต้นและนอกจากนี้บริเวณผิวด้านบนของฝากล่องนมนี้ก็ยังมีขดลวดไฟฟ้าที่เรียงกันเป็นเหมือนก้นหอยเพื่อทำหน้าที่เป็นเสาอากาศเพื่อสื่อสารกับเครื่องอ่าน RFID อีกด้วย

 

สำหรับระบบการทำงานนั้นจะเริ่มจากให้ผู้ใช้คว่ำขวดนมกลับหัวหนึ่งครั้งเพื่อทำการ ‘กักนมตัวอย่าง’ ไว้ในแอ่งบริเวณใต้ฝา เมื่อ electrode มีของเหลวเป็นตัวกลางแล้วก็จะสั่งให้วงจรเริ่มทำการตรวจสอบสภาพนม ซึ่งถ้าภายในนมมีจำนวนของเชื้อแบคทีเรียเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติก็จะทำให้สัญญาณไฟฟ้าของวงจรนั้นเปลี่ยนแปลงไป สุดท้ายก็จะส่งสัญญาณผ่านทาง RFID เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทราบครับ

สำหรับผลงาน ‘smart cap’ ตัวนี้ไม่ได้ทำให้ต้นทุนในการผลิตฝากล่องนมนั้นสูงขึ้นมากแต่ประการใด และยังทำให้ผู้ใช้สามารถมั่นใจในสภาพของนมที่บรรจุในกล่องได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งบางทีอาจจะเลยวันหมดอายุไปแล้วแต่ยังมีสภาพดีอยู่นั้นก็สามารถดื่มได้ หรือในบางครั้งการที่มีอากาศเล็ดลอดเข้าไปหรือเจือปนกับน้ำรวมไปถึงการจัดเก็บและการขนย้ายก็มีส่วนทำให้นมบูดได้เร็วขึ้นเช่นกัน ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่น่าจับตา และอยากให้นำมาใช้เร็วๆ จริงๆ ครับ :)

ที่มา : techradar , jimmysoftwareblog.com

เทคโนโลยี 3D PRINTING เปลี่ยนโฉมการผลิตและการค้าโลกในอนาคต

by admin 0 Comments
ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตปัจจุบันมากขึ้น หนึ่งในเทคโนโลยีที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษคือ เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ หรือ 3D Printing ซึ่งมีคุณลักษณะพิเศษที่ต่างจากเครื่องพิมพ์ทั่วไปที่ใช้หมึกพิมพ์ลงบนกระดาษหรือวัสดุอื่นออกมา

เป็นภาพ 2 มติ แต่เครื่องพิมพ์ 3 มิติ สามารถใช้พิมพ์วัสดุได้หลากหลาย อาทิ เส้นพลาสติก เส้นใยสังเคราะห์ ด้ายขนสัตว์ และโลหะ ฯลฯ

วิธีพิมพ์วัสดุโดยใช้เทคนิคการพิมพ์ซ้อนทับลงไปเรื่อยๆ จนเกิดเป็นรูปทรง 3 มิติที่จับต้องได้ ทําให้สามารถผลิตสิ่งของได้เหมือนจริงและตรงกับความต้องการของผู้ออกแบบ โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรม ส่งผลให้เริ่มมีการนำเทคโนโลยี 3 มิติไปใช้ในหลากหลายวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการแพทย์ การออกแบบเครื่องประดับ การออกแบบเสื้อผ้า งานสถาปัตยกรรม อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมอาหาร

สำหรับตัวอย่างของการนําเทคโนโลยี 3 มิติไปใช้ทํางาน อาทิ การสร้างแบบจําลองใบหน้าคนร้ายแทนการวาดภาพแบบเดิม การทําโมเดลสําหรับการวิเคราะห์ทางทันตกรรม การออกแบบและผลิต เครื่องประดับ ของเล่น ซองใส่โทรศัพท์ พวงกุญแจ การสร้างขากรรไกรเทียม เป็นต้น

เทคโนโลยี 3 มิติ นอกจากจะช่วยให้ผู้ผลิต สามารถนําผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดได้เร็วขึ้นแล้ว ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการผลิต เพราะเพียงแค่ออกแบบผลิตภัณฑ์ในรูปของไฟล์ 3D เสร็จก็สามารถส่งพิมพ์ หรือสั่งพิมพ์งานเป็นต้นแบบได้เลย จากเดิมที่กว่าจะได้เห็นชิ้นงานจริงต้องผ่านขั้นตอน การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ เพื่อเป็นแบบหล่อในโรงงานผลิต ก่อนจะปรับแก้ไขจนได้แม่พิมพ์สมบูรณ์  ซึ่งอาจใช้เวลาเป็นเดือนเพราะชิ้นงานที่ผลิตได้อาจไม่ตรงตามความต้องการของผู้ออกแบบ

แต่เทคโนโลยี 3D Printing ทําให้ผู้ออกแบบสามารถเห็นชิ้นงานที่ออกแบบได้ก่อนการผลิตจริง สามารถตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขแบบให้สมบูรณ์ ก่อนส่งต่อไปยังกระบวนการผลิตในลําดับถัดไป ซึ่งจะช่วยลดข้อผิดพลาดในการผลิตและการใช้งานจริง ส่งผลให้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาบริษัทชั้นนำของโลกหลายบริษัท เริ่มใช้เทคโนโลยี 3 มิติร่วมในการผลิตมากขึ้น อาทิ กลุ่มบริษัท Unilever ที่นำเทคโนโลยี 3 มิติมาใช้ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ ซึ่งสามารถลดระยะเวลาในการผลิตได้ถึงร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับการผลิตแบบเดิม แถมยังช่วยให้บริษัทฯ สามารถออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ๆ และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เช่นเดียวกับ Ford ที่ลงทุนสร้างโรงงานเพื่อรองรับการใช้เทคโนโลยี 3 มิติ พร้อมลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวอย่างจริงจัง โดยหวังว่าเทคโนโลยีนี้จะช่วยย่นระยะเวลาในการพัฒนารถยนต์รุ่นใหม่ของ Ford และทำให้มีสินค้าวางตลาดจำหน่ายได้เร็วขึ้น

ทางด้านอาจารย์นันทนา บุญลออ อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) กล่าวถึงโอกาสในการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบที่เครื่องพิมพ์ 3 มิติสามารถเนรมิตให้เกิดขึ้นได้ก่อนในเบื้องต้นว่า ศักยภาพของเครื่องพิมพ์ 3 มิติมีส่วนช่วยปลดล็อคเรื่องข้อจำกัดในด้านการสร้างรูปทรงที่ซับซ้อน และเปิดโอกาสให้นักออกแบบสามารถสร้างชิ้นงานแบบ‘มีเพียงชิ้นเดียวในโลก’ได้ โดยยังคงความเป็นไปได้ในเชิงการผลิตเพื่อการพาณิชย์ นักออกแบบสามารถสั่งผลิตชิ้นงานได้ในจำนวนน้อย โดยไม่ต้องสั่งเป็นล็อตใหญ่ๆ เหมือนการสั่งผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรม สามารถผลิตชิ้นงานที่มีความซับซ้อนในด้านรูปทรงที่นักออกแบบปรารถนา แต่อาจจะไม่เคยผลิตได้ด้วยเครื่องจักรอุตสาหกรรม จำเป็นต้องพึ่งช่างฝีมือเท่านั้นในการขึ้นรูป ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิตินี้ก็จะช่วยให้การสร้างชิ้นงานดังกล่าวนั้นเป็นไปได้

เหล่านี้คือคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์หัตถกรรมแบบประณีตหรือหัตถกรรมชั้นสูง ซึ่งจะไม่พบในผลิตภัณฑ์เชิงอุตสาหกรรมที่ผลิตโดยเครื่องจักรในระบบ mass production ที่ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์จำต้องมีรูปลักษณ์เรียบง่าย และสามารถผลิตได้ในระบบสายพานการผลิต

ในแวดวงการออกแบบเครื่องแต่งกาย นับเป็นบริบทที่งานหัตถกรรมและแนวคิดของการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมคงอยู่ร่วมกัน มาลองดูกันว่า เมื่อนำนวัตกรรมการพิมพ์สามมิติมาใช้จะสามารถเพิ่มโอกาสหรือสร้างเงื่อนไขใหม่ๆ ให้กับการออกแบบอย่างไรบ้าง

นั่นคือ นักออกแบบเครื่องแต่งกายชาวเนเธอร์แลนด์ Iris Van Herpen ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ ในงานออกแบบเสื้อผ้าที่นิยามว่าเป็น Tech-couture หรือการประสานกันของ technology และความเป็นแฟชั่นชั้นสูง เน้นทักษะฝีมือในการตัดเย็บชั้นสูง และบางครั้งในแบบฉบับดั้งเดิม (Haute couture) ผลงานที่เป็นภาพจดจำของสาธารณะ มีรูปลักษณ์ที่ดูเหมือนหลุดมาจากนิยายวิทยาศาสตร์ (sciencefiction) หรือหลุดโลก โดยมีเลดีกาก้าและบียอร์ค 2 ศิลปินผู้นำเสื้อผ้าของเธอมาสวมใส่ในการแสดงคอนเสิร์ตเป็นผู้รับประกัน เมื่อพิจารณาอย่างละเอียดแล้ว จะพบว่า มีความเป็นแฟชั่นชั้นสูงไม่แพ้งานที่ทำจากหัตกรรมเย็บปักขั้นสูงฝีมือมนุษย์เลย

Van Herpen ยอมรับว่า ในฐานะคนทำงานด้านแฟชั่น เธอยกย่องและเห็นคุณค่าของการสร้างงานด้วยฝีมือคนในขณะที่การใช้คอมพิวเตอร์‘พิมพ์’ชิ้นงานออกมาเลยนั้น เป็นการผลักดันคนออกไปจากกระบวนการสร้างสรรค์ชิ้นงาน อย่างไรก็ตาม  เครื่องพิมพ์ 3 มิตินั้นมอบโอกาสในการสร้างสรรค์ที่มากขึ้น เพราะนอกจากช่วยให้การสร้างแต่ละองค์ประกอบเป็นไปได้อย่างอิสระ มีขนาดและรูปทรงเฉพาะตัวแล้ว   กระบวนการ ‘เขียนแบบ’ เสื้อผ้าเหล่านั้นขึ้นมาโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  ยังเปิดโอกาสให้เธอได้ค้นพบรูปทรง และ movement effect ของเสื้อผ้าขณะอยู่บนเรือนร่างของผู้สวมใส่ ซึ่งเป็นสิ่งที่ Van Herpen ให้ความสนใจมาก เพราะยังไม่เคยมีมาก่อนได้อีกด้วย

อาจารย์นันทนา กล่าวว่า มองอย่างคนโลกสวย นวัตกรรมการพิมพ์ 3 มิติจะช่วยให้คนเราเข้าถึงงานที่มี ‘คุณลักษณะ’ ของความเป็นหัตถกรรมได้ง่ายขึ้น มิได้จำกัดอยู่เฉพาะคนเพียงบางกลุ่ม ทำให้คนได้มีโอกาสได้เสพย์และชื่นชมผลงานที่เต็มไปด้วยศิลปะและจินตนาการ มากกว่าจะถูกกำกับด้วยความจำกัดของเครื่องจักรที่ผลิตมันขึ้นมา

 

Cr.thaiprint.org

รู้จักกับ Big Delta เครื่องพิมพ์สามมิติขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

by admin 0 Comments

ใครที่ติดตามวงการเครื่องพิมพ์สามมิติมาอย่างต่อเนื่อง จะเริ่มได้ข่าวของการนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้ก่อสร้างที่อยู่อาศัยบ่อยขึ้นเรื่อยๆ แม้ว่ากระบวนการสร้างจะยังเป็นการพิมพ์ชิ้นส่วนไปประกอบกันภายหลัง เนื่องจากเครื่องพิมพ์ยังไม่ใหญ่พอจะพิมพ์ชิ้นเดียวอยู่ได้ แต่ในอนาคตอาจจะเริ่มมีหวัง หลังจากมีทีมพัฒนาเครื่องพิมพ์สัญชาติอิตาลีมาโชว์เครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่สุดในโลกแล้ว

เครื่องพิมพ์ตัวนี้ใช้ชื่อว่า Big Delta ผลงานจากทีม World’s Advanced Saving Project (WASP) ตัวเครื่องเป็นโครงโลหะขนาดกว้าง 20 ฟุต สูง 40 ฟุต สามารถใช้ดินเหนียวในการพิมพ์ได้ โดยตัวเครื่องต้องการพลังงานเพียง 100 วัตต์ จึงเหมาะมากกับการนำไปสร้างที่พักชั่วคราวสำหรับช่วงเกิดภัยพิบัติ
ทีม WASP จะนำ Big Delta ไปโชว์ช่วงสุดสัปดาห์นี้ พร้อมกับแสดงการพิมพ์จริงให้ดู คงต้องมาติดตามกันต่อว่าเจ้าเครื่องพิมพ์ยักษ์ตัวนี้จะสามารถนำไปใช้งานกับโครงการใหญ่ๆ ได้หรือไม่ครับ
ที่มา – Digital Trends

แหล่งที่มา : https://www.blognone.com/node/72996

3D Printing กับชีวิต (3D printing technology to life)

by admin 0 Comments

3D Printing กับชีวิต 3D printing technology to life.

       ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้มีการพัฒนาคิดค้นสิ่งต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกสบายต่อการดำรงชีวิตอย่างมากมาย เราปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตประจำวัน ตั้งแต่เวลาตื่นนอนจนแม้ในยามหลับ ตั้งแต่เกิดจนตาย และเข้ามาเสริมปัจจัยพื้นฐานการดำรงชีวิตได้เป็นอย่างดี แต่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจว่าตนจะได้อะไรจากการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมีคนจำนวนไม่น้อยมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวทั้งที่ในความจริงแล้ววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญมากในการแก้ปัญหาและพัฒนาชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีที่จะกล่าวถึงก็คือ เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ (3D printing) ซึ่งจะว่าไป 3D Printing ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นัก เพราะได้มีการใช้ในแวดวงอุตสาหกรรมสำหรับกระบวนการ Rapid prototyping หรือการทำต้นแบบรวดเร็ว มาตั้งแต่ยุค 1980 แล้ว แต่ที่กลับมาเป็นที่จับตามองอีกครั้งก็เพราะมีการพัฒนาเครื่องพิมพ์ 3 มิติ (3D Printer) ให้มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้นไปสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม โดยเน้นให้มีขนาดที่เล็กลงแต่ดำเนินงานที่ซับซ้อนมากขึ้นนอกจากนั้นยังมีการพัฒนา 3D Printer ให้เข้าสู่ผู้ใช้ในระดับครัวเรือนมากขึ้นในราคาที่ต่ำลงเรื่อยๆ อีกด้วย

       ปัจจุบันเทคโนโลยี 3D Printing สามารถตอบโจทย์ให้กับแวดวงต่างๆ และถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นทางการศึกษา (Education) อุตสาหกรรมการออกแบบ (Industrial Design) อุตสาหกรรมยานยนต์ (Automotive) งานด้านวิศวกรรม (Engineering) งานด้านสถาปัตยกรรม (Architecture) การแพทย์และทันตกรรม (Medical & Dental) การออกแบบแฟชั่นและเครื่องประดับ (Fashion & Jewellery) การบินและอวกาศ (Aerospace) อาหาร (Food) และอื่นๆ อีกมากมาย

       เทคโนโลยี 3D Printing เข้ามามีบทบาทในการออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์เก่า ซึ่งสามารถทำงานต้นแบบที่มีคุณภาพได้ใกล้เคียงกับของจริงด้วยวัสดุที่หลากหลาย และกำลังก้าวไปสู่การผลิตจำนวนมาก ทั้งนี้เทคโนโลยี 3D Printing จะช่วยให้เห็นชิ้นงานออกแบบก่อนการผลิตจริง เพื่อตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไขแบบให้สมบูรณ์ก่อนส่งต่อไปยังกระบวนการผลิตในลำดับถัดไป ในด้านการผลิตยังช่วยให้เกิดความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ และทำให้สามารถนำผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดได้เร็วขึ้น เพื่อตอบสนองให้ทันต่อความต้องการ ทั้งยังมีคุณภาพภายใต้ต้นทุนการผลิตที่ไม่สูงมากนัก จึงทำให้การใช้เทคโนโลยี 3D Printing เป็นที่แพร่หลายมากขึ้นในช่วงระยะเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา

อุตสาหกรรมการออกแบบ (Industrial Design)

ออกแบบจักรยาน “TREK” พร้อมอุปกรณ์เสริม

ออกแบบจักรยาน “TREK” พร้อมอุปกรณ์เสริม

3D Printing กับชีวิต 3D printing technology to life.

อุตสาหกรรมยานยนต์ (Automotive)

Urbee Car รถยนต์คันแรกที่สร้างจากเทคโนโลยีการพิมพ์แบบสามมิติ

Urbee Car รถยนต์คันแรกที่สร้างจากเทคโนโลยีการพิมพ์แบบสามมิติ

3D Printing กับชีวิต 3D printing technology to life. Automotive

ด้านวิศวกรรม (Engineering)

3D Printing ด้านวิศวกรรม (Engineering)

ด้านสถาปัตยกรรม (Architecture)

Model of Stockholm จาก Mitekgruppen

Model of Stockholm จาก Mitekgruppen

เสาที่สร้างขึ้นโดยสถาปนิกและนักออกแบบจากลอนดอน Sam Welham และ Richard Beckett

เสาที่สร้างขึ้นโดยสถาปนิกและนักออกแบบจากลอนดอน Sam Welham และ Richard Beckett

การแพทย์และทันตกรรม (Medical & Dental)

แขนวิเศษ “Magic Arms” ของหนูน้อยเอ็มม่า ลาแวล ผู้ซึ่งป่วยเป็นโรค AMC (Arthrogryposis Multiplex Congenital) แต่กำเนิด

แขนวิเศษ “Magic Arms” ของหนูน้อยเอ็มม่า ลาแวล ผู้ซึ่งป่วยเป็นโรค AMC (Arthrogryposis Multiplex Congenital) แต่กำเนิด

ขาเทียมสุนัขจาก 3D Printing เป็นการออกแบบขาเทียมให้กับเจ้าเดอร์บี้ ที่เกิดมาไม่สมบูรณ์เพราะขาหน้าเล็กผิดปกติ

ขาเทียมสุนัขจาก 3D Printing เป็นการออกแบบขาเทียมให้กับเจ้าเดอร์บี้ ที่เกิดมาไม่สมบูรณ์เพราะขาหน้าเล็กผิดปกติ

3D Printing

การออกแบบแฟชั่นและเครื่องประดับ (Fashion & Jewellery)

3D Printing กับการออกแบบแฟชั่นและเครื่องประดับ (Fashion & Jewellery)

By: Wilaiphan S.