Tag Archives

One Article

FDA อนุมัติการใช้ยาที่พิมพ์จากเครื่อง 3D printer

by admin 0 Comments

pills-1024x683

คุณอาจเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีการพิมพ์ 3D ในอุปกรณ์การแพทย์ ซึ่งสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้จำนวนมาก ตัวอย่างเช่น การผลิตกระดูกเข่าชิ้นหนึ่งให้กับคนไข้ที่จะต้องมีลักษณะจำเพาะและผลิตเฉพาะรายเท่านั้น หรือรูปแบบการผลิตยาโดยการพิมพ์แบบ 3D ซึ่งปัจจุบันเป็นที่น่ายินดีว่า องค์การอาหารเเละยาแห่งสหรัฐอเมริกา (USFDA) ได้ออกมารับรองการผลิตยาในรูปแบบนี้เเล้ว

โดยยาที่ว่านี้ คือ ยากันชักชื่อว่า Spritam จากบริษัท Aprecia การผลิตแบบนี้ทำให้สามารถใส่ยาในปริมาณที่มาก (1,000 mg) ลงไปในเม็ดโดยไม่ให้เม็ดยามีขนาดใหญ่เกินไปเเละสามารถทานได้ง่ายขึ้น เหมาะสำหรับกลุ่มผู้ป่วยที่มีปัญหาในการกลืนยา เช่น เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ  เพราะถ้าหากโรคลมชักกำเริบเเล้ว คุณคงนึกไม่ออกว่าพวกเขาจะกลืนยานี้ได้อย่างไร (คุณอาจนึกให้ใช้การฉีดยา เเต่ก็อย่าลืมว่า คุณฉีดยาเขาได้หรือไม่ในสภาวะเช่นนั้น)

ยา Spritam นี่จะเริ่มวางขายในปี 2016 โดยต้องได้รับการสั่งจากแพทย์เท่านั้น

ที่มา: engadget