Tag Archives

One Article

3D Printing กับชีวิต (3D printing technology to life)

by admin 0 Comments

3D Printing กับชีวิต 3D printing technology to life.

       ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้มีการพัฒนาคิดค้นสิ่งต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกสบายต่อการดำรงชีวิตอย่างมากมาย เราปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตประจำวัน ตั้งแต่เวลาตื่นนอนจนแม้ในยามหลับ ตั้งแต่เกิดจนตาย และเข้ามาเสริมปัจจัยพื้นฐานการดำรงชีวิตได้เป็นอย่างดี แต่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจว่าตนจะได้อะไรจากการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมีคนจำนวนไม่น้อยมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวทั้งที่ในความจริงแล้ววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญมากในการแก้ปัญหาและพัฒนาชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีที่จะกล่าวถึงก็คือ เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ (3D printing) ซึ่งจะว่าไป 3D Printing ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นัก เพราะได้มีการใช้ในแวดวงอุตสาหกรรมสำหรับกระบวนการ Rapid prototyping หรือการทำต้นแบบรวดเร็ว มาตั้งแต่ยุค 1980 แล้ว แต่ที่กลับมาเป็นที่จับตามองอีกครั้งก็เพราะมีการพัฒนาเครื่องพิมพ์ 3 มิติ (3D Printer) ให้มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้นไปสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม โดยเน้นให้มีขนาดที่เล็กลงแต่ดำเนินงานที่ซับซ้อนมากขึ้นนอกจากนั้นยังมีการพัฒนา 3D Printer ให้เข้าสู่ผู้ใช้ในระดับครัวเรือนมากขึ้นในราคาที่ต่ำลงเรื่อยๆ อีกด้วย

       ปัจจุบันเทคโนโลยี 3D Printing สามารถตอบโจทย์ให้กับแวดวงต่างๆ และถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นทางการศึกษา (Education) อุตสาหกรรมการออกแบบ (Industrial Design) อุตสาหกรรมยานยนต์ (Automotive) งานด้านวิศวกรรม (Engineering) งานด้านสถาปัตยกรรม (Architecture) การแพทย์และทันตกรรม (Medical & Dental) การออกแบบแฟชั่นและเครื่องประดับ (Fashion & Jewellery) การบินและอวกาศ (Aerospace) อาหาร (Food) และอื่นๆ อีกมากมาย

       เทคโนโลยี 3D Printing เข้ามามีบทบาทในการออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์เก่า ซึ่งสามารถทำงานต้นแบบที่มีคุณภาพได้ใกล้เคียงกับของจริงด้วยวัสดุที่หลากหลาย และกำลังก้าวไปสู่การผลิตจำนวนมาก ทั้งนี้เทคโนโลยี 3D Printing จะช่วยให้เห็นชิ้นงานออกแบบก่อนการผลิตจริง เพื่อตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไขแบบให้สมบูรณ์ก่อนส่งต่อไปยังกระบวนการผลิตในลำดับถัดไป ในด้านการผลิตยังช่วยให้เกิดความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ และทำให้สามารถนำผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดได้เร็วขึ้น เพื่อตอบสนองให้ทันต่อความต้องการ ทั้งยังมีคุณภาพภายใต้ต้นทุนการผลิตที่ไม่สูงมากนัก จึงทำให้การใช้เทคโนโลยี 3D Printing เป็นที่แพร่หลายมากขึ้นในช่วงระยะเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา

อุตสาหกรรมการออกแบบ (Industrial Design)

ออกแบบจักรยาน “TREK” พร้อมอุปกรณ์เสริม

ออกแบบจักรยาน “TREK” พร้อมอุปกรณ์เสริม

3D Printing กับชีวิต 3D printing technology to life.

อุตสาหกรรมยานยนต์ (Automotive)

Urbee Car รถยนต์คันแรกที่สร้างจากเทคโนโลยีการพิมพ์แบบสามมิติ

Urbee Car รถยนต์คันแรกที่สร้างจากเทคโนโลยีการพิมพ์แบบสามมิติ

3D Printing กับชีวิต 3D printing technology to life. Automotive

ด้านวิศวกรรม (Engineering)

3D Printing ด้านวิศวกรรม (Engineering)

ด้านสถาปัตยกรรม (Architecture)

Model of Stockholm จาก Mitekgruppen

Model of Stockholm จาก Mitekgruppen

เสาที่สร้างขึ้นโดยสถาปนิกและนักออกแบบจากลอนดอน Sam Welham และ Richard Beckett

เสาที่สร้างขึ้นโดยสถาปนิกและนักออกแบบจากลอนดอน Sam Welham และ Richard Beckett

การแพทย์และทันตกรรม (Medical & Dental)

แขนวิเศษ “Magic Arms” ของหนูน้อยเอ็มม่า ลาแวล ผู้ซึ่งป่วยเป็นโรค AMC (Arthrogryposis Multiplex Congenital) แต่กำเนิด

แขนวิเศษ “Magic Arms” ของหนูน้อยเอ็มม่า ลาแวล ผู้ซึ่งป่วยเป็นโรค AMC (Arthrogryposis Multiplex Congenital) แต่กำเนิด

ขาเทียมสุนัขจาก 3D Printing เป็นการออกแบบขาเทียมให้กับเจ้าเดอร์บี้ ที่เกิดมาไม่สมบูรณ์เพราะขาหน้าเล็กผิดปกติ

ขาเทียมสุนัขจาก 3D Printing เป็นการออกแบบขาเทียมให้กับเจ้าเดอร์บี้ ที่เกิดมาไม่สมบูรณ์เพราะขาหน้าเล็กผิดปกติ

3D Printing

การออกแบบแฟชั่นและเครื่องประดับ (Fashion & Jewellery)

3D Printing กับการออกแบบแฟชั่นและเครื่องประดับ (Fashion & Jewellery)

By: Wilaiphan S.